2033 Şura-i Maarif Kararları

  • Evvel-i Sıbyan mekteplerinde (eski dilde Anaokulu) zorunlu hale getirilen Din eğitiminin yeterli olmadığı anlaşıldığından, hamile iken annelerin bebeklerine din eğitimi içerikli ses kasetleri dinletmelerinin başlatılmasına,
  • İdadilerde( eski dilde lise) okutulan Biyoloji ve Anatomi gibi derslerin talebelerde cinsi tahayyülleri azdırması hasebiyle kaldırılmasına,
  • 2029 yılı şurasında, Maarif-vallahi-tek Sendikasının talebiyle alınan, Felsefe derslerinin ateizmi heveskâr kılması sebebiyle kaldırılmasına dair prensip kararının behemehâl tatbik edilmesine,
  • Evvelki zamanlarda açılmış olan Turizm İdadilerinin, gençleri manen tahayyül edilemeyecek felaketlere sürükleyeceği anlaşıldığından derhal ilga edilmesine,
  • Ecnebi lisanıyla eğitim veren okullara devam etmek isteyen talebelerin irfan mekteplerinden iki yıl izinli sayılmalarına,
  • Seçmeli olarak verilen Cumhuriyet Tarihi derslerinin anarşist fikirler yaydığı anlaşıldığından kökten kaldırılmasına,
  • Kız talebelere hizmet veren servis şoförlerinin –varsa- hanımlardan seçilmesine, hanım şoförün namevcut olması durumunda erkek şoför mahali ile talebeleri ayıran kalın bir perde ile kapatılmasına,
  • Rüştiyelerde muallimlere sıkça sorulan meleklerin cinsiyetleri nedir, halamızın kızıyla aynı odada bulunmak günah mıdır ya da uzaya gidenler ibadetlerini nasıl eda etmelidir tarzında soruların yasaklanmasına,
  • Alınan kararların yan salonda bekleyen hanım gazetecilere yazılı olarak verilmesine, (evvelki sene sesli yapılan yayının zinhar haram olduğu fetvası nedeniyle)

Oy birliğiyle karar verilmiştir…

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir