Bir Yaratıcı Yazma Etkinliği

Amacı okuru bilgilendirmenin aksine etkilemek olan duyguların, düşüncelerin, hayallerin, izlenimlerin özgürce anlatıldığı yazma biçimidir yaratıcı yazma. Şüphesiz birbirinden farklı yaratıcı yazma etkinlikleri mevcut. Ben size bu yazıda bu etkinliklerden sadece bir tanesini anlatacağım:

Her öğrenciden karışık bir şekilde tahtaya çıkıp isimlerinin baş harflerini tahtaya yazması istenir. Ardından sınıf eşit olarak gruplara ayrılır. Grup sayısı ve grupların kişi sayısı size kalmıştır. Bana göre 4 ile 6 arası idealdir.

Gruplar oluştuktan sonra gruplar kendilerine isim bulur. Gruplara isim verme sürecinin sonunda yarışma başlar ve her bir grup tahtada yazılı harflerden sözcükler üretmeye başlar. Sırası gelen grup ancak bir sözcük söyleyebileceği için burada amaç daha fazla harf içeren sözcükleri üretebilmektir. 7-10 sözcük oluştuktan sonra bu yarışma bitirilir ve bütün sözcüklerin harf sayıları toplanır. Hangi grubun harf sayısı daha fazla ise o grup birinci olur.

Yarışmanın birincisi ilan edildikten sonra bir grubun ürettiği sözcükler başka bir gruba, bir başka grubun ürettiği sözcükler ise bir başka gruba verilir. Bütün gruplara sözcükler verildikten sonra gruplardan, verilen sözcüklerin içinde geçtiği bir öykü oluşturmaları istenir.

Öykü yazma işi istenen sürede tamamlandıktan sonra öyküler okunur ve en iyi yazılan öykü hep birlikte seçilir. Birinci olan gruba dersi yürüten öğretmen takdir ettiği ödülü verir ve etkinlik bu şekilde sonlandırılır.

Bir ders saatinin 40 dakika olduğunu düşünürsek rahatlıkla bu etkinliği meslektaşlarımın uygulayabileceğini düşünüyorum.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir