Demos ve Kratos

Eski Yunan dilinde “demos” sözcüğü halk anlamına gelmektedir “kratos” sözcüğüyse güç, yönetim ve iktidar gibi anlamlar taşır. Bu iki sözcüğün anlamlarını yan yana getirdiğimizde ortaya çıkan “halk yönetimi” tamlaması günümüzce sıkça kullanılan “demokrasi” sözcüğünün anlamı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Demokrasi, şimdiye kadar ortaya çıkan yönetim şekillerinin en ideali olarak görünür. Öyle ya halk yönetimidir demokrasi. Halk kendini yönetebilmek için demokrasiyi kullanır. Demokrasinin uygulanış şekli halkın nüfus artışına bağlı olarak sürekli bir değişim içine girmiş ve günümüzde en son temsili demokrasi olarak bu değişimini şimdilik tamamlamıştır. İleride nasıl bir değişiklik olur bilinmez.
Demokrasiyi ya da demokratik yönetimi sorgulayan bir memnuniyet anketi düzenlense çoğunluk demokrasiden memnun olduğunu söyleyecektir. Peki demokrasinin olumsuzlukları yok mudur?

Elbette vardır.

Demokrasi her ne kadar tartışılamayacak düzeyde erdemi içinde barındırsa da toplum halinde yaşam göz önünde tutulduğunda azınlıkların (sayıca az) hakkını hiçe sayar. Demokrasi çoğunlukçu bir yapıya sahiptir. En fazla oyu alan kimse ya da kurum azınlıkların haklarını çoğu kez göz önünde bulundurmaz. Bu haliyle demokrasi “çoğunluğun diktatörlüğüdür.”

Özellikle üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan sonradan demokrasiyi seçmiş ülkeler azınlıkların da düşüncelerine yer veren bir çoğulculuk temelli demokrasi yerine çoğunluk diktatörlüğünü tercih ederler. Demokratik ortamlarda dahi yapılsa, seçimlerde iktidarı elde eden parti eğer azınlığın hakkını değil kendine oy veren çoğunluğun hakkını savunuyorsa, kendi çıkarına çalışmış ve çalışma ihtimali olan bir çoğunluğu destekliyorsa bu diktatörlüktür. Gerçek anlamda demokrasi ancak çoğulcu bir şekilde ortaya çıkan en küçük azınlığı dahi kucaklayan bir anlayıştır. Gerçek anlamda çoğulcu demokrasi uygulanan ülkelerde demokrasi kavramı sorgulanmaz, politikacılar kendilerinin demokratik olduğunu savunmazlar.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir