Dersim Meselesine Tarafsız Bakmak!

Dersim meselesine tarafsız bakmak mümkün müdür?

Tarafsız ve ideolojisiz bir anayasa yapmak ne kadar mümkünse o kadar mümkündür bence!

Tarihi olayları devrin şartları ve dönemin genel özellikleri bilinerek ve dikkate alınarak irdelemek gerekir. Ama bu yapılırken de yaşanan her şeyi ört-bas etmek de büyük bir hata olur. Yani tarih yazanın yapana sadık kalması gerekir M.Kemal’in deyimiyle.

O zaman Dersim meselesini nasıl inceleyebiliriz? Yaşanan olaylar üzerinde çok bilgisi varmış gibi ahkam kesecek değilim. Okuduğum birkaç kaynak, izlediğim tartışma programları, röportaj yapılan görgü tanıklarını dinlemişliğim var elbette. Ancak oluşan bu fikrimin şahsi ön yargılarımın ötesine geçecek detaylı bilgiye dayanmadığını da bildiğim için, söylemeye gerek duymuyorum.

Diğer taraftan konunun tartışılma açısına bakarak bazı fikirler yürütebilirim. Şahsen dünyada yaşanan hiçbir olayın tam tarafsızlıkla irdelenemeyeceği kanısındayım. Verilen örnekler, alıntı yapılan yararlar, tarihçiler bile bunu destekler niteliktedir bence. Tüm bu açıları şöyle sıraladım:

1-     Devletçi-kapalı görüş: Tüm verilerle bunun bir isyan olduğunu, ülke bütünlüğünü tehdit eder mahiyette ve 2. Dünya savaşı öncesi dış güçlerle Seyit Rıza, Baytar Nuri gibi aşiret liderlerinin anlaştıkları, özellikle Hatay ve Boğazlar meselelerinde elimizi zayıflatmak amacıyla dış destekli olduğunu ortaya koyan görüş.

2-    Devletçi-Açık Görüş: Yaşanan olayların bir isyan sonucu gerçekleştiğini ancak devletin bu isyanı bastırırken aşırı güç kullandığını öne süren görüş.

3-    Yıkıcı, Anti-Cumhuriyetçi ve Anti-Atatürkçü Görüş: 1915 Ermeni Tehcirinde olduğu gibi burada da yapılanın bir insanlık suçu olduğunu, Atatürk ve dönemin tüm liderlerinin ve sistem olarak cumhuriyet rejiminin yargılanması ve cezalandırılmasını savunan görüş.

4-    Yalın Hümanist Görüş: Tüm bilgi, belge ve raporları bir kenara bırakıp görgü tanığı olan yaşlı nine ve dedelerin anlattıklarına bakarak bunun bir insanlık suçu olduğunu savunan görüş.

5-    Ağzı Salyalı, Cahil Görüş: Birilerinin anlattıklarını baz alarak, doğrulama gereği duymadan, araştırma yapmadan, ağzına geleni söyleyip, birilerine bu konu üzerinden bile yağcılık yapmaya çalışan görüş.

6-    Yalın Atatürkçü Görüş: Yapılan bu aşırı güç kullanımının dehşet verici olduğunu ancak bunun Atatürk’ün bilgisi dâhilinde olmadığını, tüm suçun dönemin yetkilileri Celal Bayar, Kazım Özalp, Çağlayangil gibilerin olduğunu öne süren görüş.

Bakış açılarını, isimlerini değiştirebilir ya da eklemeler yapabiliriz.  Ancak ne yaparsak yapalım tam bir tarafsızlık sağlamamız mümkün değil. Düşünce yapımız, yetiştirilme tarzımız mutlaka bir ön yargı oluşmasına neden olur. Ama az kullanırız, ama çok. Mutlaka kullanırız. Benim yargım hangi tarafa mı yakın? O da bana kalsın…

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir