Dil Doğuş Teorileri veyahut Dilin Kökeni Üzerine

Bundan önceki bir yazımızda dilin ne olduğu ve dilin hangi sebeplerden dolayı ortaya çıktığı üzerine bir yazı kaleme almıştık. Bu yazımızda da dil doğuş teorileri üzerinde duracağız. Daha açık bir ifadeyle, “Acaba sözcükler nasıl ortaya çıktı?” sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız.

Genel olarak üç tane dil doğuş teorisinden bahsedebiliriz. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1. Yansımalar Teorisi: İlk insanlar dili bilmiyordu. Fakat tabiatta sesler her daim bulunmaktaydı. Tabiattaki bu sesler hiçbir zaman değişmez ama insanların sesleri değişir. İşte insanlar doğadaki bu sesleri uzun süre dinledi. Gün geldi ki insanlar, duydukları bu sesleri taklit etmeye başladılar. Meselâ derede akan suyun sesine “şırıl şırıl” dediler. Bu taklit ettikleri sesleri başka insanlara da taklit ederek söylediler ve böylece bu teoriye göre sözcükler ortaya çıkmış oldu.

2. Ünlemler Teorisi: Bu teoride sözcüklerin oluşumu, insanoğlunun tabiat karşısında anlık gösterdiği seslere bağlıdır. İnsanlar sevindiği, heyecanlandığı ya da korktuğu anlarda aynı tepkileri verirler. Bu tepkileri zamanla insanlar birbirlerine söyleyerek sözcükleri meydana getirmişlerdir.

3. İş Teorisi: Bu teori üretim felsefesinden kaynaklanmıştır. İlk insanlar işlerini yaparken belirli sesler çıkarmaya başladı. Bu sesler zamanla belirli bir sistematik haline geldi ve zamanla yapılan hareketin adı oldu. Bu teoriye göre ilk sözcükler böyle ortaya çıktı.

Burada hemen belirtmemiz gereken bir durum var. Bunlar sadece bir teoridir. Yani doğrulukları kabul edilmiş değildir. Fakat bu teorilere yanlış da diyemeyiz. Sadece eksik yönleri vardır. Dil oluşumunda bu teorileri birbirinden ayırmak yerine kanımca üçünü de bir potada eritebiliriz. Üç teoriye göre de sözcükler oluşmuş ve dili meydana getirmiş diyebiliriz. Ama dilin oluşumu sadece bu üç teoriye göre açıklanabilir diyemeyiz.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir