Dil Nedir?

Biraz düşünüyor ve okuyorsak aklımızı kurcalayan sorular vardır hep. Bunların başlıcalarından birisi de “dil”in ne olduğu ve dilin nasıl ortaya çıktığı sorusudur. İşte, bu yazımızda, bu konular üzerinde duracağız.

Dil deyince sanırım hepimizin aklına insanlar arasında iletişimi sağlayan bir sistem gelecektir. Aslında işin özüne baktığımızda da bu vardır. Yani kısaca da olsa doğru bir tanımdır yaptığımız. İnsanların yaptıkları işler neticesinde çıkardığı sesler, işini yaparken çıkardığı sesler; heyecan, üzüntü, sevinç, ağlama, vb. duygularını ifade ederken çıkardığı sesler ya da doğada duyduğu sesleri taklit yoluyla çıkardığı sesler zaman içinde bir anlam kazanmış ve dili meydana getirmiştir.

Prof. Dr. Muharrem Ergin dilin tarifini şöyle yapmıştır: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık, milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir. (1) Bu tanımda üzerinde durulması gereken noktalar vardır. Bu hususları madde madde kısaca belirtelim:

1. Dil, iletişimi sağlayan doğal bir vasıtadır.

2. Dil, canlı bir varlıktır. Yani dil her zaman gelişmeye, yenileşmeye açıktır. Toplumdaki değişmelere ayak uydurur. Yeni kelimeleri bünyesine katar.

3. Dil, milletleri ayakta tutan, bireyleri birbirine bağlayan, onları birleştiren, bütünleştiren sosyal bir müessesedir.

4. Dil, seslerden meydana gelmiştir. Bu sesler insanların sesleridir. İnsanların çıkardığı bu sesler bir araya gelerek kelimeleri ve cümleleri oluşturur.

5. Dil, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Dillerin ne zaman doğduğuna dair kesin bilgiler yoktur. Ama bütün milletler aynı varlığı sanki bir sözleşme, bir antlaşma yapmış gibi aynı sesle ifade ederler. Türkler kapıya, “kapı”; İngilizler kapıya, “door”, Almanlar ise “tür” demişlerdir.

1. Prof. Dr. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1992

Belki bunları da beğenirsin...

1 Yorum

  1. 14 Nisan 2015

    […] Bundan önceki bir yazımızda dilin ne olduğu ve dilin hangi sebeplerden dolayı ortaya çıktığı üzerine bir yazı kaleme almıştık. Bu yazımızda da dil doğuş teorileri üzerinde duracağız. Daha açık bir ifadeyle, “Acaba sözcükler nasıl ortaya çıktı?” sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. […]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir