Dillerin Sınıflandırılması

Hiç düşündünüz mü yeryüzünde konuşulan kaç dil var diye? Ben size hemen söyleyeyim: Yeryüzünde aşağı yukarı 2800 dil konuşulmaktadır. Kaybolan dilleri de bu sayıya katarsak eğer 3000’e yakın bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu diller acaba nasıl ve neye göre sınıflandırılmaktadır?

Literatüre giren iki çeşit sınıflama vardır. Bunlardan birincisi genetik sınıflama diğeri ise morfolojik sınıflamadır. Bu dil sınıflamalarına geçmeden önce size pek fazla literatüre girmeyen ilginç bir dil sınıflamasından bahsedeceğim:

Bu sınıflama zaman esasına göre yapılmıştır. İlk insanların konuştukları dillere ilkel diller, bu dillerden de sonradan ortaya çıkan dillere türemiş diller denmiştir. İşin ilginç olan kısmını söylemek gerekirse o da türemiş dillere, kız diller denmesidir. Yani sonradan türeyen dillere kız diller denmiştir. Bu sınıflamayı bir örnekle açıklayacak olursak Latinceye ilkel ya da ana dil, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ise kız dillerdir.

Gelelim daha ciddi ve bilimsel sınıflandırmalara. Bu yazımızda genetik sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Morfolojik sınıflandırma bir başka yazımızın konusudur.

Genetik sınıflamada dillerin birbirine yakınlığı tespit edilir. Bu yakınlık “Nasıl ki insanların birbiri ile akrabalık ilişkileri varsa dillerin de birbiri ile akrabalık ilişkileri vardır.” düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Bu sınıflama aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

1. Hint – Avrupa Dil Ailesi: Coğrafi bir adlandırmadır. Hindistan’dan İngiltere’ye bir çizgi çekersek, bu çizginin etrafındaki toplumların konuştukları diller u dil ailesi içine girer. Rusça, İngilizce, Almanca, Yunanca, Hintçe, Slovence, Hollandaca…vb. On farklı kola ayrılır. (İsteyen arkadaşlarımıza bu on farklı diller hakkında da kısa bilgiler verilebilir.) Temel aldığı iki dil vardır. Yani bütün dillerin bu iki dilde n oluştuğunu ileri sürerler. Bunlar Eski Yunanca ve Latincedir.

2. Hami – Sami Dil Ailesi: Dini hikâyelerden, efsanelerden kaynaklanan bir adlandırmadır. Hz. Nuh’un iki oğlu vardır. Bunlar Hami ve Sami’dir. Hami’nin soyundan gelenlerin konuştuğu dillere Hami dilleri, Sami’nin soyundan gelenlerin konuştuğu dillere ise Sami dilleri denmiştir. Eski Mısır dili, Kıbti dilini Hami dillerine; İbranice, Aramice, Eski ve Yeni Arapçayı da Sami dillerine örnek olarak gösterebiliriz.

3. Ural – Altay Dil Ailesi: Coğrafyadan kaynaklanan bir adlandırmadır. Fince, Moğolca, Macarcayı Ural dillerine; Tunguzca, Mançuca, Japoncayı da Altay dillerine örnek olarak gösterebiliriz. Türkçe ise bu dil ailesine mensuptur. Türkçe, Ural – Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur.

4. Bantu Dilleri: Kökene bağlı bir adlandırmadır.  Afrika’nın orta ve güneyindeki 2000’e yakın dillerin oluşturduğu dil ailesidir.

5. Kafkas Dil Ailesi: Coğrafyadan kaynaklanan bir adlandırmadır. Bu diller daha önce Hint – Avrupa dil ailesinden olduğu düşünülüyordu. Fakat kendine özgü kuralları olduğu anlaşıldı ve ayrı bir ailesi olarak incelenmeye başladı. Çerkez, Çeçen, Lezgi, Laz, Gürcü dilleri bu gruba aittir.

6. Çin – Tibet Dil Ailesi: Coğrafyadan kaynaklanan bir adlandırmadır. Çince ve Himalayaların Çin’e yakın yerlerinde konuşulan diller bu gruba dâhildir. Ayrıca Avusturalya ve Amerikan dilleri de bu aileye mensuptur.

Belki bunları da beğenirsin...

Bu yazıya toplam 2 tane yorum yapılmış.

  1. mobilya diyor ki:

    Teşekkürler.

  2. ışık avm diyor ki:

    paylaşım için teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir