İnsan Haklarının Çeşitlenmesi

hakların-çeşitleri1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildiğinde bu yana Birleşmiş Milletler, Kadınların Siyasi Haklarına İlişkin Sözleşme (20 Aralık 1952), Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi (20 Kasım 1959), Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (18 Ekim 1961), Afrika İnsan ve Halklarının Halkları Şartı (26 Haziran 1981) Birleşmiş Milletler, Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler (29 Kasım 1985) gibi ilklerle insan hakları niceliksel olarak sürekli bir artış içine girmiştir. İnsan haklarının sayısının ve çeşitliliğinin sürekli artmasıyla günümüzde “insan hakları enflasyonu”ndan söz edilir olmuştur. Sürekli tartışılagelen temel hakların ne olduğu sorunu insan haklarına ilişkin bir ölçüt sorunu ortaya koymaktadır.

Sürekli gelişen ve çeşitlenen (elbette niceliksel olarak) insan hakları üç başlık altında incelenmiş ve insan hakları üç kuşağa gruplandırılmıştır.

Birinci Kuşak Haklar

Sivil, siyasi ve kişisel haklardır. Yaşam hakkı başta olmak üzere, haberleşme, düşünceleri özgürce ifade etme gibi dokunulmazlıklar(!) bu hakların özünü oluşturur. Din ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma, ayrımcılığa uğramama gibi içerikler barındıran birinci kuşak haklar insanın doğuştan getirdiği haklardır. Bu haklar insanlara devlet tarafından verilmez. Devletin görevi vatandaşın bu haklarının çiğnenmesine engel olmaktır.

İkinci Kuşak Haklar

Ekonomik, kültürel ve sosyal haklar bu grubun içine girmektedir. Çalışma hakkı, kültürünü tanıtma hakkı, sosyal gruplar oluşturma gibi haklar içerir.

Üçüncü Kuşak Haklar

Gelişme hakkı, temiz bir çevrede yaşama hakkı, barış hakkı gibi uluslararası bir boyut taşıyan haklardır. Bu haklar tek tek bireylerin hakkı olmaktan çok sosyal grupların haklarıdır. Her topluluğun, halkın kendi geleceğini ve kendi kültürünü belirleme hakkını tanır. Bu hakların ihlali bireylere küresel boyutta harekete geçmesini öngörür.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir