Lozan’da Son Perde: Kapanış ve Yurt İçinden Notlar

 (Daha önceden Lozan Konferansı ile ilgili üç yazı yazmış ve konferansla ilgili ilginç notlar aktarmıştık. 

1. Yazı için: 90. Yılında Lozan Antlaşması ve Bilinmeyenler-1

2.Yazı için:  90. Yılında Lozan Antlaşması 2: Konferanstan İlginç Notlar

3.yazı için:  Lozan Notları-3

Şimdi ise kapanış ve son yazı ile Lozan bahsimizi kapatıyoruz.)

–          Konferansın kısa bir kesintinin ardından 23 Nisan 1923 tarihinde tekrar açılmasıyla karşılıklı temaslar ve istekler devam eder.

–          7 Haziran tarihli bir telgrafta, Başbakan Hüseyin Ruf Bey İsmet paşa’ya İngilizlere iletilmek üzere bir talepte bulunur: Hindistan’da Türkiye’ye taraftarlık ettikleri için İngilizlerce tutuklanan Gandhi dahil birçok Hintlinin serbest bırakılmasını…

–          24 Haziran tarihli bir telgrafta ise İstanbul’dan Lord Curzon’a bazı siyasi bilgiler iletiliyor ve basının her gün Mustafa Kemal ve arkdaşlarını yerden yere vurduğunu, halkın aslında karşı tarafta olduğunu ve dış borçlar konusunda ısrar edilirse Türklerin doğuya çekilerek savaşa devam edebilecekleri bildiriliyor.

–          9 Temmuz günü başbakan Hüseyin Rauf Bey, İsmet Paşa’ya yönelik olarak tarihi eser kaçakçılığı konusunda şu bilgi0leri veriyor: “ İstanbul’da bulunan Fransız generali Charpy, Gülhane’de yaptırdığı kazıda çıkar5ılan  antika eserleri telim etmemiştir. Fransa nezdinde girişimde bulunmanızı…

–          11 Temmuz tarihli bir telgrafta İngiltere’nin İstanbul temsilci vekili Henderson, yapılan seçimlerde Türk tarihinde ilk kez kadınlara da oy çıktığından bahsediyor: “İzmir’de M.Kemal ve Adnan Bey’in eşlerine birer oy, Konya’da ise Latife Hanım’a 39 oy çıkmıştır.”

–          Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde şu devletlerin imzalarıyla sona eriyor: Türkiye, Britanya İmp., Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven devletleri. ( ABD imzalamıyor çünkü gözlemci seviyesinde ve imzalama yetkisi yok)

–          Lozan Konferansı kararları 23 Ağustos 1923 tarihinde TBMM’de yapılan açık oylama sonucunda 213 kabul oyuna karşı 13 red oyuyla onaylanmıştır.

–          Red oyu veren Vekiller ve illeri şunlardır: Ali Cenani Bey( G Antep)- Besim Bey ( Mersin)- Faik Bey( Edirne)- Hoca Esad Efendi( Menteşe)- Kılıç Ali Bey( Antep)- M.Necati Bey( İzmir)- Necib Bey( Mardin)- Niyazi Bey(Mersin)- Şeyh Savfet Efendi(Urfa)- Şükrü Kaya( Menteşe)- Vasıf Bey(Saruhan)- Yahya Kemal Bey( Urfa)- Zamir Bey(Adana)

–          Lozan Antlaşması şerefine ülke genelinde genel af ilan edilir ve cezalarının üçte birini çekenler derhal salıverilecek, ömür boyu ceza alanlar 15 yıla indirilecek ve fakat ağır eşkıyalık suçu ise af kapsamına alınmayacaktır.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir