Mobbing ya da Bezdiri

mobbing

Çalıştığınız yerde müdürünüz ya da patronunuz elindeki gücü kullanarak size baskı uygulayıp, sıkıntı veriyorsa siz de mobbinge, Türk Dil Kurumunun deyişi ile “bezdiri”ye uğruyorsunuz, demektir. Latince “mobile vulgus” sözcüğünden türeyen mobbing, ilk olarak hayvanların kendi aralarında olan çekişmelerindeki, savaşlarındaki güç kullanımını ifade etmek için kullanılırken daha sonra çocukların birbirlerine uyguladıkları zorbaca davranışları ifade etmek için kullanılmıştır.

Mobbing kavramını bilimsel anlamda kullanan ilk kişi Dr. Heinz Leymann’dır. Dr. Leymann 1984 yılında yayımladığı “İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” adlı raporda bu kavramı kullanmıştır. Mobbing; sözcük anlamı olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma gibi anlamlara gelmektedir.

Herhangi birinin elinde bulunan gücü olumsuz bir şekilde kullanarak çevresinde bulunan kişilere sistematik olarak uyguladığı baskı, psikolojik şiddet, rahatsız etme, tehdit, aşağılama gibi farklı şekillerde ortaya çıkan duygusal saldırılara mobbing denir.

TDK ise mobbingin Türkçe karşılığı olan “bezdiri” kavramını şöyle açıklamıştır: ” İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.”

İki tanımı da incelediğimizde karşımıza “sistematik” kavramının çıktığını görürüz. TDK “sistematik” kavramını “sistemli”, “sistemli” kavramını ise “düzenli” olarak açıklamıştır.

O halde bir davranışın mobbing haline gelebilmesi düzenli bir psikolojik saldırının olması gerekir. Üstünüzden ya da sizinle aynı işi yapan kişilerden gelen herhangi bir psikolojik saldırıyı mobbing olarak değerlendirmek doğru değildir. Uzmanlar bir psikolojik saldırının mobbing olarak yani sistematik olarak yapıldığının kabul edilebilmesi için en az altı aylık bir süreyi öngörmektedirler.

Mobbing bir üstünüz tarafından ya da sizinle aynı işi yapan bir kişi tarafından ya da grup olarak size uygulanabilir. Çok nadir de olsa altlar, üstlerine karşı mobbing uygulayabilirler.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir