Okumak Üzerine

“Okumak” eylemi zor ve meşakkatli bir iştir. Güçsüz insanlar hayatlarının hiçbir döneminde iyi bir okuyucu olamazlar. İyi okuyucular hayatlarının her döneminde ne yapacağını bilen güçlü insanlardır.

Her insan hayatının bir döneminde ya da bir anında “okuma” eylemini gerçekleştirir ama güçlü insanlar ancak “okuma” eylemini sürekli hale getirmeyi başarabilmişlerdir.

İşte bu “okuma” eylemini sürekli gerçekleştirebilen az sayıdaki insanlar özgür insanlardır. “Özgür insan, dilediği zaman dilediklerini yapan insandır.” tanımının aksine özgür insan, toplumun bütün öğrettiklerine, önyargılarına, müdahalelerine rağmen dik durabilen insandır. Bu dik duruş da ancak güçlü insanların yapabileceği okuma eylemiyle ortaya çıkar.

“Okumak” eyleminin bu zamana kadar birçok faydası anlatılırken, bu eylemin insanı özgürleştireceği üzerinde pek durulmamıştır.

“Okuma” eylemini gerçekleştiren insan bilgi sahibi olur. Bilgi ise insanı özgür kılar. Softa insanların en çok korktuğu insanlar, okuma eylemine paralel olarak bilgilenen, bilgilendikçe de özgür kalan insanlardır. Softalar kendi buyruklarını kutsal sözlermiş gibi “okuma” eylemini gerçekleştirmeyen, güçsüz insanlara aktarır. Bu insanlar da köşe başlarını tutmuş bu softaların sözlerini emir telakki eder ve şüphe duymadan yerine getirmeye çalışır. Köşe başlarını tutmuş bu softaların karşısında muhakkak “okuma” eyleminin ışığıyla dimdik duran, eğilmeyen özgür insanlar vardır.

İşte, bu “okuma” eyleminin ışığıyla dimdik duran, eğilmeyen özgür insanların sayısı arttığında toplum her anlamda gelişecek ve değişecektir.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir