Singapur’da Öğretmen Olmak

singapurSingapur’un eğitim alanında 1990’larda başlayan çıkışının en önemli unsurlarından birini öğretmen kalitesi oluşturmaktadır. Bütün öğretmen adaylarının yetiştirilmesini Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki Ulusal Eğitim Enstitüsü üstlenmiştir. Ayrıca buradan mezun olan öğretmenlere part-time olarak yüksek lisans ve doktora yapma imkânı sunulmaktadır.

Öğretmen adayları, eğitim süreçleri boyunca yeni başlayan öğretmen maaşının %60’ı kadar aylık burs almaktadır. Burs verilmesinin amacı, adayların yalnızca eğitimlerine yoğunlaşmasına yardımcı olmaktır. Singapur’da öğretmenlere sunulan bu imkânlar, akademik olarak başarılı ve potansiyeli yüksek olan öğrencilerin, üniversitede öğretmenlik bölümlerini tercih etmesini sağlamaktadır.

öğretmen-dayak-yediÇeşitli etnik grupları bünyesinde barındıran Singapur’da, öğretmen seçimleri yalnızca liyakata göre yapılmaktadır. Adaylar, ortaokul mezunlarının en iyileri arasından deneyimli okul müdürlerinin de içinde bulunduğu kurul tarafından özenle seçilmektedir. Birbirinden farklı öğrencilere eğitim verecekleri için öğretmenlerin akademik bilgi açısından donanımlı olmalarına büyük önem verilmektedir. Singapur’da öğretmenliğe başvuran her altı adaydan sadece birinin öğretmen olabilmesi, yapılan bu değerlendirmelerin ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.

Ulusal Eğitim Enstitüsü, ülkedeki her okula eş zamanlı erişim sağlayan teknolojiler sayesinde gerçek sınıf ortamını hizmet öncesi eğitime taşıyarak hem okulların işlevlerini yerine getirmelerine engel olmamakta hem de öğretmen adaylarına okullardaki farklı uygulamaları görme imkânı sunmaktadır. Böylece adaylar tek bir okulun iklimini, kültürünü deneyimlemek yerine repertuarlarını daha fazla arttırabilmektedir.

ogretmen-karikaturleri-2Ulusal Eğitim Enstitüsü, deneyimli eğitimciler yardımıyla pedagojik beceriler ve profesyonel değerler ile ilgili görüşmeler ve gözlemler yaparak adayları, öğrenim süreçleri boyunca değerlendirir. Böylece meslek için yeterli olmayan adaylar öğrencilerin karşısına çıkmadan sistemden uzaklaştırılır. Ayrıca Singapur’da öğretme kabiliyeti şansa bırakılmayıp desteklenmekte, öğretmenler de bir kurul tarafından yıllık 13 değişik yeterlilik temel alınarak değerlendirilmektedir. Bu yeterlilikler yalnızca akademik yeterlilikler ile sınırlandırılmayıp öğretmenlerin; öğrencilerin karakter gelişimlerine katkıları, aileler ve toplumsal gruplar ile iş birliği yapabilmeleri, meslektaşlarına ve okullarına katkıları şeklinde sıralanmaktadır.

Singapur Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere 100 saatlik hizmet içi eğitim alma zorunluluğu getirmiştir. Bu uygulama öğretmenlerin yeni öğretim programları ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları ile daha iyi başa çıkmalarına imkân sağlayan; onların hayat boyu öğrenen bir kişi olmalarını teşvik eden bir uygulamadır. Singapur’da öğretmenlik saygıdeğer bir meslek olarak görülmektedir.

öğretmenHükümet, toplumdaki bu saygınlığı arttırmak için birçok teşvik edici uygulamalarda bulunmaktadır. Öğretmenler günü olarak kutlanan 1 Eylül’de, katkılarından dolayı seçilmiş öğretmenlerden oluşan gruba Cumhurbaşkanı tarafından parti düzenlenmesi ve bu partide birçok öğretmenin üstün başarılarından dolayı ödül alması bu uygulamalara örnek olarak verilebilir.

Öğretmenliğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşı tıp doktorlarının başlangıç maaşlarından daha yüksektir. Singapur, öğretmenlerin maaşlarının rekabetçi olarak ödenmesini garanti altına almak amacıyla sürekli olarak izlemektedir. Yıllık yapılan özenli değerlendirmeler sonucu, öğretmenler değişen miktarlarda ekstra ücret alabilmektedirler. 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, öğretmenler farklı kariyer seçeneklerinden -uzman öğretmen, program uzmanı, araştırma ya da okul lideri- hangisi için daha uygun olduğunu belirlemek amacıyla yıllık olarak değerlendirilir ve her seçenekte maaş iyileştirmesi yapılır.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir