Sınırların Dışına Çıkmış Bir Ressam: Taner Ceylan

R.C.Collingwood “Bilginin Haritası” adlı eserinde günümüz modern sanatının ve sanatçısının halktan kopmuş ve yalıtılmış olmasını özgürleşmenin bir sonucu olarak açıklıyor. Ortaçağ Avrupa’sında sanat-din ve felsefe beraber hareket etmek zorundayken; Rönesans  her üç alanın birbirinden ayrılmasını ve özgürleşmesini sağlamıştır, diyor.

Ve bu özgürleşmeye de “negatif özgürleşme” adını veriyor. Özgürleşmenin bir sonucu olarak, sanatçılar da tıpkı din bilginleri ve felsefeciler gibi insanlarla ilişkilerini koparmışlardır. “Eski gelenekleri ( din ve bilim ile ortak yürümek) yok edip yenilerini kurduklarında ( yalnızlaşıp, uzmanlaşmak) daha akademik oldular ve akademinin kısır döngüsü içinde yalnızca birbirleri için çalışıp durdular.”

picassoGünümüzde kalabalıklardan kopuk, daha soyut ve kendi entelektüel çevresi dışında anlaşılmak istemez bir görünüme evrilmiş sanatın bu yalıtılmışlığını nasıl aşabiliriz? Daha açıkçası sanatçı, özünden de ödün vermeden kalabalıklarca daha kolayca nasıl anlaşılabilir?

Beceriksiz siyasetçilerin aldıkları her yenilgi sonrası: “ biz elimizden geldiğince anlattık ama imkânlar ve alıcılar sınırlı, ne yapalım” demesi gibi; sanatçıların da “halk sanattan anlamıyorsa, biz ne yapalım” demeleri, kendi sığlıklarını ve dar görüşlülüklerini ortaya koymaz mı?

Peki, bu yalıtılmışlığı aşmaya çalışan sanatçılar yok mu?

taner ceylanOldukça sınırlı bir görüş alanım olmasına rağmen bu satırları okurken aklıma son dönem ressamlarımızdan Taner Ceylan geldi hemen. Kendisini, gerçeğe en yakın resimlerin ressamı olarak tanıdım sosyal medyada. Daha sonra twitter adresinden bazı geceler “gece okumaları” adı altında sanat okumaları yapmaya  başladı.

Henüz resim sanatının “abece”sini bilmeyen sıradan insanlarla beraber bazen resim yorumlamaları yaptı, bazen renk ve nesne. Ancak hiç yorum yazanları aşağılayan, kıran bir üslup takınmadı. Zaten yorum yazanlar pek çok şeyi bilmeseler de bir şeyi çok iyi biliyorlardı: hadlerini.

Taner Ceylan’ın bu uğraşları meseleyi kökünden çözmeyecek elbette ancak en azından birileri için bir şeyler değişecek. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali…

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir