TEOG Sınavı Türkçe Dersi Soruları Üzerine

Dünkü sınavlar bitmiş, eve gelmiştim. Türkçe öğretmenleri ile ilgili olan birkaç siteye girdim. Öğretmen arkadaşlar sorular üzerinde tartışmaya başlamıştı bile. “Eyvah!” dedim hemen. Çünkü biz de göz ucuyla baktığımız sorular üzerinde arkadaşlarımızla okulda tartışmıştık. Demek ki durum Türkçe öğretmeni arkadaşların geneline yayılmıştı.

Türkçe dersi sorularına genel olarak baktığımızda soruların bu dönem içinde kazandırılması gereken kazanımlara uygun hazırlandığını görmekteyiz. Soruların konulara göre dağılımı ise aşağıdaki şekilde olmuştur:

Sözcükte Anlam: 3

Cümlede Anlam:2

Söz Sanatları: 1

Yazı Türleri: 1

Paragrafta Anlam: 8

Yazım ve Noktalama: 2

Dil Bilgisi: 3

Her şeyden önce Tükçe sorularının önceki yıllara oranla biraz daha zor olduğunu belirtmeliyiz. Bunun sonucunda bu yıl ki liselere yerleştirme puanlarında Türkçe dersinin belirleyici rol oynayacağını rahatlıkla öngörebiliriz.

Daha özele indiğimizde önceki yıllarda gördüğümüz gereksiz uzunlukta paragrafları bu yıl sorularda görmedik. Ayrıca o yaştaki çocukla ilgisi olmayacak konuda paragraflarla veya cümlelerle ilgili sorular bu yıl sorulmamış. Yani paragrafların uzunlukları ve içerikleri önceki yıllara göre daha iyiydi. Yalnız şu “Ömer Dayı” ile ilgili soruların herkesi sıktığını burada da belirtmek gerekir.

Sözcükte anlam sorularında “dağılmak” sözcüğünün sorulduğu sorunun, cümlede anlam sorularında öznellik sorusunun, paragrafta anlam sorularında cevabı “karşılaştırma” olan sorunun, yazı türü ve noktalama sorusunun ayırıcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Çin’le ilgili paragraf sorusu basit görünse de millet olarak bizim kabulümüz olan Çin’den ithal ürünlerin kalitesiz olduğu fikri öğrencilerin o şıkkı direk elemelerine sebep olabilir. Bu beş soru Türkçe dersi Türkiye ortalamasını biraz daha aşağıya çekebilir. Bunlara çeldiricileri güçlü birkaç daha soru eklersek neler olur, düşünmek bile istemiyorum.

Bu soruların haricindeki sorular orta düzeydeki her öğrencinin yapabileceği sorulardı. Özellikle dil bilgisi soruları çok basitti. Dil bilgisinden gelen soru sayısının beşe çıkarılması ve bir ayırıcı sorunun da dil bilgisi sorularından sorulmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Netice olarak TEOG sınavının birincisi geçti. Bakalım, ikinci TEOG sınavında nelerle karşılaşacağız?

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir