Türk Kültüründe Kayın Miti

* Bugünkü adıyla Karakurum mitilojik adıyla Hulin Dağlarından çıkan Tuğla ve Selenga ırmaklarının birleştiği yerde bir kayın ağacı yetişmiş. Bu iki ırmak civarında yaşayan halk bu ağacın üzerine gökten mavi bir ışığın indiğini gördü. Bu, mavi ışık kayın ağacının üzerinde durdukça ağaç büyüdükçe büyüdü ve ağaçtan güzel müzik sesleri gelmeye başladı. Özellikle gece oldu mu ağacın etrafı ışıklarla donanırdı.

Bir gün ağacın içi yarıldı. Kayın ağacının içinde beş odacık belirdi ve her odada birer çocuk vardı. Çocukların ağızlarının üzerinde asılan emziklerden çocuklar sütlerini içiyorlardı. Orada yaşayan halk, bu çocuklara çok saygı gösterdi. Çocuklar daha sonra büyüdü ve birisi de ülke yönetimini aldı.

* Altaylılara göre insanlar yaratıldıktan sonra ilk yere inen ağaç kayın ağacıdır. Hatta kayın ağacında toprağın ruhu olduğu düşünülmüştür.

* Divan-ı Lügatit Türk’te “kayın” sözcüğü “kadın” anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak:

  1. Kayın ağacı Türk mitololojisinde çok önemli bir yere sahiptir.
  2. Kayın ağacı Türk mitolojisine göre kutsal sayılan bir ağaçtır.
  3. Kayın ağacı hem ilk anlattığım mitolojik öyküden hareketle hem de “kayın” sözcüğünün “kadın” anlamına gelmesi bakımından doğurganlığı ifade eder.
  4. Akrabalık isimlerinde fazlaca “kayın” sözcüğünün kullanılması kayın ağacından doğan beş çocukla ilgilidir.
  5. Özellikle hıdırellez zamanında kayın ağacına ya da diğer ağaçlara çaput bağlamak kayın ağacının ya da ağaçların kutsal sayıldığının bir göstergesidir.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir