Var Olma Mücadelemizin Öyküleri

Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların belirli bir olay çerçevesinde kişi, yer ve zaman belirtilerek anlatıldığı kısa yazılara öykü denir, şeklinde açıklıyoruz öyküyü. Sade ve yavan olarak. Sadece tanımlara hapsedersek yazılanları ne yazılanlar mutlu olur bundan ne yazanlar.

Savaşlar çok yıkıcıdır, yıpratıcıdır, can alıcıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle savaş, “Vatanın müdafaası mecburiyeti olmadıkça bir cinayettir.”

Milli Mücadele yıllarımızda vatan müdafaası yaptığımız yıllardır. Ak ile karanın, şerefli ile şerefsizin, satılmış kalemlerle kalemini satmayanların ayrıldığı yıllardır. Bir tarafta Anadolu’nun her bir karış toprağında savaşan ve canlarını veren yiğitler varken bir taraftan da kalemiyle bu yaşanılanları gören ve geleceğe aktaran gerçek aydınlarımız vardır.

“… Osmanlı Devleti’nin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne ilerleyen süreçte bir yanıyla, Anadolu kaynaklı kurtuluş hareketinin izlerine işaret ederken diğer tarafta Anadolu’yu parçalamaya karar vermiş güçlerin Anadolu’da yaptıkları tahribat ve zulümleri de kaydeder.

Tarih yaşanırken tarihe kayıt düşmek zordur; bilhassa kıyımların, can acılarının yaşandığı dönemlerde tanıkken eser vermek… Milli Mücadele yılları İstanbul’dan Anadolu’nun birçok şehrine işgal acısının sârî bir hastalık gibi yayıldığı yıllardır. İstanbul’da başlayan her onurlu hareket, işgal güçlerince ortadan kaldırılmaktadır. Basın, işgal güçlerinin sansürü altındadır. Payitaht, şiddetli bir açlık ve parasızlıkla yüz yüzedir. Sokaklarda her gün Türk askerine ve insanına karşı onur kırıcı saldırılar yaşanmaktadır. Anadolu, tüm imkansızlıklara rağmen mücadelenin ateşini yakar. Anadolu’da başlayan mücadeleye İstanbul münevveri kayıtsız kalamaz.

Zaman, Milli Mücadele’yi destekleyenlerin ve desteklemeyenlerin ayrıldığı günleri getirir. Yıllardır yaşanan harplerle tükendiğimizi düşünenlere esaret altında yaşamaktansa ölmeliyiz diyenler yollarını çizerler. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a giden Mustafa Kemal Paşa’nın yaktığı ateş, Anadolu’da destek bulur. Milli Mücadele, asker gücünde, mali imkanlarda, mühimmatta imkansızlığı göre göre düşmana karşı adeta bir mucizeyi dilemekten doğar…”

Nesime Ceyhan’ın, “Bağımsızlığın Unutulmaz Sayfaları”nı kaleme alan yazarlarımızdan seçtiği öykülerle oluşturduğu “Milli Mücadele Hikayeleri” seçkisi muhteşem bir seçki olmuş. Bu öyküleri okurken savaşın yıkıcılığına, acımasızlığına yakından şahit olurken; Türk insanının dirayetine, kahramanlığına ve vatan sevgisine de şahit olacaksınız.

Peyami Safa, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Falih Rıfkı Atay gibi önemli yazarlarımızın da öykülerinin olduğu Selis Kitaplar’dan çıkan bu seçkiyi şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir