Yahya Kemal Beyatlı

yahya-kemal-beyatlı

Türk Edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir Yahya Kemal. O, düşünceleri ile kendisinden sonra gelenlere yol göstermiştir. Yaşadığı dönemde faydacı şiirler at başı koşarken Yahya Kemal “halis şiir”i savunmuştur. Şiirde dil uyumuna ve mükemmeliyete çok önem verdiği için şiirlerini ne zaman ve ne kadar sürede yazdığı konusunda kesin bilgiler yoktur. Hayattayken şiirleri kitap haline getirilmemiştir. Yahya Kemal tarih, coğrafya ve millet arasında bir bağ kurar ve Türk medeniyetinin Malazgirt Savaşı’ndan sonra edinildiğini düşünür. Bu düşüncesiyle Türkçülerden ayrılır.http://www.aynadakiler.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

O, Batı Edebiyatı’nda bir klasik dönemin olduğunu Paris’teyken fark etmiştir. Dolayısıyla bizim de bir klasik dönemimiz olması gerektiğini söyler. Divan şiirimizin taşıdığı ortak dil ve kuralları neticesinde şahsi mükemmelik unsurları taşıdığı için şiirimizin klasiği saymıştır. Bu sebepten ötürü şiir ve ses arasında çok kuvvetli bir bağ kurmuştur. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır.

yahya kemalYahya Kemal’in şiirlerinde regrasyon unsuru çok fazla öndedir. Regrasyon, dönüş, ricat yani geri çekilme demektir. Kaba tabirle regresyondan her şeyin bir merkezin etrafında sanki o merkezden başlangıçtaki ayrılışın özlemi ile tekrar oraya kavuşmak için dönüp durması anlamını çıkarabiliriz. Yahya Kemal’de regrasyon unsurunu sağlayan “su” kelimesidir. Onun şiir kitapları olan “Eski Şiirin Rüzgarıyla” ve “Kendi Gök Kubbemiz”de tam 248 defa “su” kelimesi geçer. Regrasyon aslında bir döngüyü de ifade eder. “Su”, Yahya Kemal’de durgun haldedir. Denizi sever o. Denizin suyunun durgunluğu onu düşüncelere ve dalmalara iter. Bu da “çocukluğa”, çocukluk “ana rahmine”, ana rahmi de “ölüme”, ölüm de “ezeli başlangıca” götürür.  Yahya Kemal’in şiirlerini anlamlandırmaya çalışırken bu hususları göz önünde bulundurarak okursanız gerçek anlamaya varabilirsiniz.

Türk şiirinin mihenk taşlarından birisi olan Yahya Kemal için bakın Behçet Kemal ne demiştir: “Son yarım asır içinde şiir yazıp da Yahya Kemal’in etkisi altında kalmadığını iddia edenler, o mâhîlerdir ki derya içredir, deryayı bilmezler.”

yahya kemalin ölümüYahya Kemal 1884 yılında Üsküp’te doğmuştur. Öğreniminin ilk kısmını Üsküp’te geri kalanını İstanbul’da tamamlamıştır. Hayatının bir bölümünde Paris’te yaşamış olan Beyatlı, Lozan Konferansı’nda Türk Heyeti içinde bulunmuş, milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca büyükelçilik görevlerinde de bulunmuştur. 1 Kasım 1958’de İstanbul’da vefat etmiştir. Bugün ölümünün üzerinden tam 55 yıl geçen büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’yı rahmet ve saygıyla anıyorum.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir