Zamana ve Mekana Sığmayan Bir Roman: Tebaa

tebaaArthur Schopenhauer, “ Eğer bir yazar, bize sadece münferit olanı, bireysel olanı takdim ederse, bu, teşhis ettiği ve bu sayede bizim de farkında olmamızı istediği ideadır, türün hepsidir” demişti. İşte böyle bir kitap: Tebaa!

19.yy sonlarında, Almanya’da, küçük bir kasaba olan Netzing’de orta halli bir burjuva ailesi: “Hessling”ler. Ailenin küçük çocuğu olan Diederich ile birlikte Alman toplumundaki değişimi, politikanın nasıl da kokuşmuş ilişkiler yumağına döndüğünü,” Kayzer milliyetçiliğinin” önlenemez yükselişini, halkın önünde parlak kıyafetleriyle neredeyse dokunulmaz olan mevki sahibi insanların arka planda nasıl da içten içe çürümüş olduklarını, nefretin ve menfaatin hangi koşullarda el ele verebildiğini görebileceğimiz ve hangi zamanda ve nerede yazıldığını isimler olmaksızın anlayamayacağınız bir roman tebaa!

Zorbalığın toplumda nasıl da yayıldığını Diederich’in bir okul anısıyla anlatan yazar, Hitler’in hangi şartlarda doğduğunu da oldukça açık biçimde gözler önüne seriyor. Alman faşizminin ortaya çıkmasının izlerini bulacağınız bu kitabı şiddetle önerirken zorbalığın doğuşunu anlatan şu bölümle yazıyı noktalayalım:

“ Sekizinci sınıfta Diederich, sınıfın tek Yahudisini alaya almaya başlamıştı. Resim dersinde kullandıkları tahta Legolardan bir haç yaptı ve Yahudi çocuğu önünde diz çökmeye zorladı. Tüm karşı koymalarına rağmen  onu zaptetti., çünkü ondan güçlüydü. Diederich’i güçlendiren fiziksel kuvveti değil, etrafındaki tezahüratlardı. Çünkü onunla birlikte harekete geçen Netzing’de ki Hristiyanlıktı. Sorumluluk paylaşılınca ve kolektif bilinç oluşunca insan kendini ne kadar güçlü hissediyordu.

Zafer sarhoşluğu dağıldıktan sonra içini hafif bir korku kapladıysa da ilk karşılaştığı öğretmeninin yüz ifadesi ona tüm cesaretini geri verdi, öğretmenin yüzünde mahcup bir teveccüh vardı. Diederich onlara alçakgönüllü gülümsemeyle karşılık verdi. O zamandan sonra artık her şey Diederich için daha da kolaydı…”

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir